Rejestracja online

Uwaga:

W chwili obecnej rejestracja on-line dotyczy wyłącznie:

1. USG płatnych

2. Elastografii wątroby

3. USG ze skierowaniem z: NZOZ "Dwójka"; NZOZ "MaGra"; NZOZ "Jedynka"!

 

 

Pacjent, aby korzystać ze świadczeń gwarantowanych przez NFZ (badanie bezpłatne elastografii wątroby lub USG), musi posiadać skierowanie od jednostki organizacyjnej z którymi jest podpisana umowa na wykonywanie takiego badania! 

 

Rejestracja on-line dotyczy wyłącznie osób dorosłych oraz rodzajów badań zawartych w zakładce "Świadczenie"!

 

Na badanie proszę zgłaszać się w miarę możliwości

 5 min przed wyznaczonym terminem badania bez osób towarzyszących!